terug naar overzicht

west bay Westende

Vakantiestraat 4D/4E - 8434 Westende

Bouwen van 2 bouwvolumes voor verblijfsrecreatie

Opdrachtgever

WBM nv

Architect

PVL architectenbureau bv

Ingenieur stabiliteit

Cobe ingenieurs bv

Hoofdaannemer

Furnibo nv

Betowest bv (parkeerkelder)

Onderwerp - beschrijving bouwprogramma

Op de site van het voormalige vakantiecentrum Zon en Zee wordt een nieuw project ontwikkelt met de naam West Bay, goed voor zo’n 200 vakantieappartementen. In de eerste fase van dit project worden twee bouwvolumes opgetrokken, waarin in elk van deze gebouwen 22 appartementen zullen worden ondergebracht.  

Ondertussen is de tweede fase van dit project aangevat, deze fase omvat een 3e gebouw (4A) en een parkeerkelder van 3.400 m² waar twee soortgelijke bouwvolumes zullen worden op gerealiseerd (4B & 4C).  Structuur - specifieke kenmerken

De gebouwen zijn gefundeerd op palen en de dragende muren zijn opgetrokken in silicaat. Om de relatief grotere overspanningen mogelijk te maken werd gekozen om te werken met betonplaten van 22 en 26 cm dikte. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de ventilatiekanalen meteen kunnen worden ingestort in de opstort van de predallen.

De bouwvolumes hebben een hedendaagse vormgeving, waarbij vooral de vorm van de dakstructuur in het oog springt. Door het speels verspringen van de ramen in de gevel heeft elk appartement zijn eigenheid met maximale lichtinval en zicht op het omliggende natuurgebied.