terug naar overzicht

Suikerpark Veurne

Brikkerijstraat / Zuidburgweg - 8630 Veurne

Project Brikkerij 1, 2 en 3 - Suikertoren - Galerijen - 3KAP - Incubator

Opdrachtgever

ION bv

Architect

A1 planning/ B-Architecten nv/ Denc!-Studio bv

Ingenieur stabiliteit

Cobe ingenieurs bv

Hoofdaannemer

Bouwbedrijf Furnibo nv

Andere partijen

Casquo bvba (EPB)

Studiebureau Viaene bv (technieken)

 

Onderwerp - beschrijving bouwprogramma

Op de site van de oude Suikerfabriek wordt er een volledig nieuw stadsdeel gerealiseerd. De site zal opgedeeld worden in een zone voor woongelegenheden, werkgelegenheden en ontspanning.

De site bestaat uit verschillende onderdelen: de Brikkerijen, Suikertoren, galerijen, 3KAP en Incubator.

  • Brikkerijen

Brikkerij 1 en 2 bestaan uit diverse compacte rijwoningen van 2/3 bouwlagen.

Brikkerij 3 is een beperkt appartementsgebouw van 9 appartementen met een eigen terras.

  • Suikertoren

Suikertoren bestaat uit 2 woonblokken van 31 meter met 70 appartementen in totaal. Deze zal het hoogste gebouw van residentiële aard van Veurne worden. Op de gelijkvloerse, eerste en tweede verdieping is er ruimte voorzien voor de stedelijke academie en enkele polyvalente ruimtes en auditoria.

  • Galerijen

De twee galerijen op het Suikerplein bieden ruimte aan verscheidene handelszaken. Erboven zijn 3 bouwlagen met appartementen voorzien.

  • 3KAP

Vlak naast het nieuwe Suikerplein verschijnt een bovengronds parkeergebouw van twee verdiepingen, met erboven 6 unieke lofts.

  • Incubator

In het hart van Suikerpark, vind je verschillende mogelijkheden om te werken. Centraal staat hier de incubator, waar jonge ondernemers en bedrijven kunnen groeien.

 

Structuur - specifieke kenmerken

  • Brikkerijen

De Brikkerijen zijn gefundeerd op palen wegens de slechte grondwaarden. Voor de bovenstructuur van de diverse woningen wordt er waar mogelijk amper interne structuurelementen voorzien (hoofdzakelijk platen dragend van linkse <-> rechtse scheidingsmuur woningen) om een zo open mogelijke strcutuur te creëren.

  • Suikertoren

De suikertoren is gefundeerd op schroefpalen. Aan de zijde van de Zuidburgweg werd een soil-mixwand aangebracht om de bouwput te kunnen verwezenlijken. Onder de twee woontorens en de tussengelegen academie bevindt zich de ondergrondse parkeerkelder die doorloopt tot onder één van de galerijen. De structuur van de torens bestaat uit dragende gevelkolommen en interne dragende wanden. Beide torens hebben een stijve trap- en liftkern. De horizontale draagstructuur wordt opgebouwd met breedplaatvloeren. De onderste vier verdiepen hebben uitkragende terrassen. De vier bovenste verdiepen versmallen geleidelijk aan naar boven toe en hebben inpandige terrassen. Voor de academie en polyvalente ruimtes werd geopteerd voor gewelven om grote open ruimtes te creëren zonder interne dragende elementen.

  • Galerijen

De ene galerij staat op de ondergrondse parkeerkelder. De andere galerij zal gefundeerd worden op palen. Voor de handelsruimtes worden grote open ruimtes voorzien die, naargelang de functie, kunnen worden opgedeeld. De structuur van de bovenliggende elementen wordt opgebouwd met silicaatmuren en breedplaatvloeren.

  • 3KAP

Het parkeergebouw met bovengelegen lofts wordt gefundeerd op palen. De twee bovengrondse parkeerverdiepen bevatten een minimum aan interne structuurelementen om het inparkeren te vereenvoudigen. Voor de afdekplaten werd geopteerd voor gewelven steunend op omgekeerde T-balken, die vervolgens afdragen op de interne kolommen. Ook de afdekplaat van de lofts wordt met gewelven uitgevoerd. De afdekplaten boven de ruime terrassen aan de voorgevel dragen op de architectonische terrasmuren. De zijgevels van het gebouw bestaan uit architectonisch beton, de voor en achtergevel wordt afgewerkt met houten latwerk.

  • Incubator

De Incubator is een bestaand gebouw dat verbouwd wordt. Op de bestaande structuur wordt een bijkomend verdiep geplaatst. Dit verdiep wordt met zo licht mogelijke materialen ontworpen om bijkomend gewicht op de bestaande fundering te beperken. Er wordt geopteerd voor een staalconstructie met zwaluwstaartplaten als dragende dakstructuur.

 

Andere

Voor dit project wordt er gebruik gemaakt van het BIM360-platform met de design-module (verschillende partijen kunnen op hetzelfde moment aan/ in het model werken).