terug naar overzicht

REIE Residences

Ter Pannestraat 6-8

8000 Brugge

Bouwen van een meergezinswoning

Opdrachtgever

Blaarweyde bv

Architect

Architectenburo Berkein

Ingenieur stabiliteit

Cobe ingenieurs bv

Hoofdaannemer

Bouwwerken De Baets

Andere partijen

Vancoillie - Tanghe bv (aannemer kelder)

  1. Onderwerp – beschrijving bouwprogramma

Het project bestaat uit een meergezinswoning met zicht op de Brugse ringvaart.

  1. Structuur – specifieke kenmerken

Het project werd op palen gefundeerd. Deze palen dienen ook als trekpalen om weerstand te bieden aan de hoge grondwaterstand en om de bronbemaling vroeger te kunnen afleggen.

De draaglijnen worden boven de kelder opgevangen op een profielenraster. De platen en terrassen van de bovenbouw zijn geconcipieerd als predalplaten.