terug naar overzicht

Casino Middelkerke

Zeedijk - 8430 Middelkerke

de bouw van een nieuw Casino

Opdrachtgever

Debuild bv

Architect

Tijdelijke maatschap Zwarts & Jansma- Bureau Bouwtechniek-OeverZaaijer

Ingenieur stabiliteit

Cobe ingenieurs bv

Ingenieur technieken

VK Architects & Engineers

Hoofdaannemer

Tijdelijke maatschap Furnibo-Democo

Andere partijen

Bureau Bouwtechniek

  1. Onderwerp – beschrijving bouwprogramma

Het project huisvest een restaurant met terras, evenementenzaal, casino, foyer, ondergrondse parking en een hotel met 60 kamers. De nieuwe evenementenzaal, het restaurant en het casino bevinden zich onder het verheven duinlandschap.

In het gebouw zelf werd voor heel wat daglicht gezorgd en vanuit de meeste ruimtes is er een opmerkelijk zicht op de zee of het landschap. Naast de speelzaal komt er een opvallende evenementenzaal van 1.500 vierkante meter over twee verdiepingen. De zaal zal multifunctioneel kunnen gebruikt worden met aansluiting naar het restaurant.Het hotel, zes bouwlagen hoog, heeft de vorm van een bolder of meerpaal en verwijst naar vormen en kleuren uit de natuur of de vissershaven. De hardhouten voile om het hotel heen zal, net als houten kades, meekleuren onder invloed van de natuurelementen.

De ondergrondse parking, die als doel heeft om de zeedijk zoveel als mogelijk autovrij te maken, biedt 200 parkeerplaatsen.

 

  1. Structuur – specifieke kenmerken

Het project bestaat uit vijf grote bouwdelen:

1. Het hotel als centrale en hoogste bouwdeel. De structuur bestaat uit een centrale betonkern, gevelkolommen en vlakke vloerplaten in nagespannen beton. Deze open structuur houdt de inrichtingsmogelijkheden maximaal.

 

2. Het verheven landschap vormt het dak van alle gelijkvloerse gebouwdelen zoals het restaurant, de evenementenruimte, de foyer en het casino.Deze glooiende oppervlakte, aangelegd in bestrating en duinlandschap, wordt grotendeels gedragen door een nagespannen vloerplaat op betonkolommen.Boven de evenementenzaal worden de grote overspanning gerealiseerd door stalen vakwerkspanten die vloerelementen in voorgespannen beton ondersteunen.

 

3. De sokkel als kelder onder het hotel, evenementenruimte en casino. De staande structuren van de bovenbouw (kolommen en wanden) worden doorgestapeld in de kelder. De gebruikte plaattypes boven de kelder (ter plaatse gestorte platen, predallen of voorgespannen betongewelven) zijn afgestemd op de vorm, de overspanning en de overlasten.

 

4. De parkeerkelder, twee bouwlagen diep onder de zeedijk, wordt voorzien als één kolommenvrije koker. De dakplaat zal na aanleg belast worden met verkeer dat zich doorgaans op dijkniveau voordoet maar tevens voor passage van occasioneel zwaar verkeer, zoals brandweer, verhuiswagens, bouwfirma’s en werd daarop voorzien. Om dikte van de dakplaat te reduceren en snelle ontschoring mogelijk te maken, wordt gewerkt met een nagespannen betonplaat die afsteunt op de zijwanden van de parkeerkelder.

 

5. De paalfundering en beschoeiing van de bouwkuip onder de kelder en parking beschikken over voldoende draagvermogen om de bovenbouw te ondersteunen, en de uitgraving van de bouwkuip mogelijk te maken.