nieuws

08 augustus.
2019

Autoluwe wijk vlakbij Stene-Dorp

Stenehof: zo heet een nieuwe, autoluwe wijk met 65 woningen vlak voor Stene-dorp. “Er komen bewust geen garages bij de woningen zelf, maar er is wel een ondergrondse parking”, zegt burgemeester Johan Vande Lanotte. Ook 50 sociale woningen en woongelegenheid voor 20 mensen met een beperking staan in de buurt op stapel.

Vlak voor je Stene-dorp langs de Zilverlaan binnenrijdt, staat aan de linkerkant van de weg de nieuwe woonwijk gepland. Het stuk grond van ongeveer 15.000 vierkante meter werd deze zomer door de stad te koop aangeboden voor een prijs van 2,15 miljoen euro. Bijkomende voorwaarde: de kandidaat-koper moest een vernieuwend ontwikkelingsvoorstel op tafel leggen. Binnen het ontwerpkader van het Stadsatelier kwam projectontwikkelaar Condor als winnaar uit de bus. Zij zullen er 65 woningen bouwen, onder de projectnaam Stenehof. Het gaat om 25 ‘stapelwoningen’ - een moderne term voor appartementen - en 40 eensgezinswoningen. Opvallend: de woonwijk wordt autoluw en te midden van alle bewoning komt een gemeenschappelijke open ruimte. “Er werd bewust gekozen om de woningen geen private garages te geven”, vertellen burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) en Koen De Merlier van Condor.
 

Speelstraat

“Mensen zetten er allesbehalve hun wagen in, waardoor de parkeerdruk wordt verhoogd. Bewoners plaatsen hun wagen in een ondergrondse parking - bereikbaar via de Zilverlaan en te voet via drie liften - of langs een nieuwe dreef die langs de Zilverlaan loopt. In uitzonderlijke gevallen, zoals een verhuis, kunnen bewoners de autoluwe speelstraat inrijden. Verder maken de bewoners zelf afspraken over het gebruik van de speelstraat.”

Behalve de autoluwe zone te midden van de bewoning komt er ook een gemeenschappelijk park. De percelen van de woningen van Condor ogen compact. “De woningen hebben elk een eigen tuintje, maar we moeten anders gaan nadenken over open ruimte. Het idee is dat de jongste kinderen, tot pakweg vijf jaar, in de eigen tuin spelen. Iets oudere kinderen, tot tien jaar, kunnen zich uitleven in de autoluwe speelstraat. Tegelijk kunnen tieners terecht in het grote openbare park”, stelt De Merlier.
 

De Schorre

Het ontwerp van Condor wordt ook doorgetrokken op de terreinen van sociale huisvestingsmaatschappij Woonwel en vzw Duinhelm. Er is dus samenhang tussen de drie projecten. Voor de realisatie van het park stelt elk van de partners ongeveer één derde van zijn eigen terrein ter beschikking. Er komt een doorsteek naar de sportterreinen van De Schorre. “We voorzien er vijftig sociale woningen. Die zijn hard nodig, want de wachtlijst in Oostende telt 275 personen”, stelt Woonwel. De vzw Duinhelm plant een woonproject voor 20 personen met een verstandelijke beperking - twee woongroepen van tien personen. Duinhelm schrijft hiervoor een ontwerpwedstrijd uit onder begeleiding van het Stadstatelier Oostende. Tegen september zouden alle noodzakelijke vergunningen moeten in orde zijn, zodat er in 2018 kan gebouwd worden. “In 2019 zal de hele site er al flink anders uitzien”, aldus Vande Lanotte

 

HLN - donderdag 01/02/2017